Juf

Al van jongs af aan wist ik dat "als ik later groot zou zijn" kinderen en dans niet mochten ontbreken in mijn leven. In mijn tienerjaren heb ik de vooropleiding "Toneeldans Jazz" gevolgd aan de dansacademie in Tilburg.

Jaren later heb ik de opleiding onderwijsassistent, waarin ik twee jaar stage heb gelopen in verschillende groepen op de basisschool, succesvol afgerond. Met dit diploma op zak ben ik gaan werken als pedagogisch medewerkster op diverse kinderdagverblijven.

In 2009 ging een droom van mij in vervulling! Na het behalen van mijn diploma "peuterdans docent" kon ik eindelijk mijn "mini" dansschooltje beginnen. Het aanbod is in de loop van de jaren blijven groeien. Na het behalen van mijn diploma "kinderyoga docent" in 2016 is Kleintje Dans gestart met de dansyogalessen. In 2018 ben ik, na de cursus tot taal- en 

U leest het al.... een dansjuf is nooit uitgeleerd!

gallery/12

Maar mijn mooiste en belangrijkste taak is moeder zijn van twee prachtige dochters!

Naast alles wat ik hieromtrent al doe en heb behaald neem ik ook regelmatig deel aan workshops, congressen e.d.. Tevens ben ik lid van een team van dans- en bewegingsdocenten die zich speciaal richten op de ontwikkeling van het jonge kind, door middel van dans, spel, beweging en muziek.

rekendans docente met goed gevolg afgelegd te hebben, gestart met de 

taal- en rekendanslessen.

Dans en het jonge kind hebben al vele jaren mijn interesse.